Folklórne vystúpenie v ústave Bratislava

Dňa 18. decembra 2017 v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava odsúdení zaradení v minimálnom stupni stráženia z oddielu vnútornej prevádzky a otvoreného oddelenia sa zúčastnili pod dohľadom pedagógov kpt. Mgr. Miriam Kmeťovej a npor. Mgr. Moniky Kacvinskej kultúrnej aktivity – folklórneho vystúpenia Vajnorského okrášľovacieho spolku, ktoré sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti ústavu.

Na vystúpení súboru sa zúčastnilo 42 odsúdených z oddielu vnútornej prevádzky a 71 odsúdených z otvoreného oddelenia.

Vajnorský okrášľovací spolok pracuje pod vedením Ivana Štelára. Tento spolok bol založený v roku 2003 a v súčasnosti má 55 členov. Ústav prišlo navštíviť 12 členov. Členovia sa snažia podporovať aktivity ľudových umelcov, udržiavať tradície v rôznych oblastiach najmä v oblasti ľudových piesní a tradičných krojov, ktoré majú aj viac ako 100 rokov. Vajnorská dychovka hráva najmä ľudové piesne a majú aj vlastnú tvorbu. Folklórna skupina dodáva všetkým aktivitám dobovú atmosféru a pri ich vystúpeniach sa snažia zachovať autentickosť. Ich repertoár, ktorým sa predstavili, bol zložený z ľudových piesní a tancov z regiónu Vajnor, ich neoddeliteľnou súčasťou vystúpenia bol vajnorský kroj a harmonikári, ktoré aj v dnešnej uponáhľanej dobe majú čo povedať poslucháčovi hľadajúcemu zmysel života. Tancom a spevom odsúdeným priblížili tradície, hodnoty a svojím spôsobom aj možnosť zamyslieť sa nad sebou a nasmerovať sa na zmenu v životnom štýle.

Počas vystúpenia bola uvoľnená, priateľská atmosféra, čo odsúdení ocenili úprimným a dlhotrvajúcim potleskom. V závere vystúpenia si odsúdení vyžiadali pridanie ďalších piesní. Vedúci súboru pán Štelár zaželal odsúdeným veľa lásky, šťastia a síl a skorý návrat k rodinným blízkym.

Úprimné poďakovanie v tomto vianočnom období patrí všetkým členom súboru za ich ľudský prístup a ochotu venovať svoj voľný čas osobám vo výkone trestu odňatia slobody.


Fotogaléria