Vianočný muzikál

Dohoda o spolupráci, uzavretá medzi Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre umožnila zrealizovať predstavenie „Vianočný muzikál – A True Light“ pre odsúdené ženy.

„Vianočný muzikál – A True Light“ bol skomponovaný americkým skladateľom Johnom Leem. Je v ňom opísaný biblický príbeh o zvestovaní narodenia Ježiša Krista, prenasledovaní Svätej rodiny, ceste troch kráľov za dieťatkom a poklone ľudstva pred Kráľom kráľov. Piesne odeté v popovom a gospelovom šate sa zaoberajú predovšetkým myšlienkou o hľadaní toho „pravého svetla“ alebo správnej cesty v živote človeka.

Študenti Katedry hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre tento muzikál naštudovali vo vlastnom originálnom scénickom poňatí v réžii Ladislava Tischlera, Lenky Gálisovej, Dominiky Sondorovej a v choreografii Zuzany Hubinskej. Hudobnú zložku pripravil Marek Štrbák.

Samotné predstavenie prekročilo všetky očakávania. Odsúdené ženy s napätím sledovali príbeh odohrávajúci sa na javisku. Každú pieseň ocenili potleskom a u nejednej odsúdenej emócie vtlačili slzy do očí. Na záver ocenili účinkujúcich ,,standing ovation“ a vyžiadali si aj prídavok.

Okrem umeleckého zážitku mali odsúdené možnosť spoznať biblický príbeh narodenia Ježiša Krista a bolo to príjemné a krásne otvorenie adventného obdobia.

Po skončení predstavenia sa mnohé vyjadrili, že vystúpenie v nich zanechalo hlboký umelecký zážitok. Pre viaceré z nich to bolo vôbec prvé divadelné predstavenie, ktoré videli.


Fotogaléria