Adventný gitarový koncert Žalmy v ústave Košice-Šaca

V sobotu 2. decembra 2017 vystúpilo v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca saleziánske duo Róbert Flámik a Ladislav Miko, ktorí od roku 2013 vydali tri albumy – Žalmy I., Žalmy II. a Biely Agát. Majú za sebou nejedno koncertné vystúpenie a v týchto dňoch absolvujú koncertnú šnúru na východnom Slovensku.

Počas koncertu, na ktorom sa zúčastnilo 136 odsúdených, zahrali prierez skladieb zo všetkých svojich albumov. Zhudobnené biblické texty vysvetlili medzi skladbami hovoreným slovom. Žalmy, ktoré vznikli takmer pred 3 000 rokmi, sú aktuálne i dnes a vyjadrujú vnútorné cítenie človeka v dobrých aj zlých životných situáciách.

Zhudobnené básne Gorazda Zvonického, básnika katolíckej moderny a Milana Rúfusa, básnika modernej slovenskej poézie a literárneho historika, vtiahli odsúdených do príjemnej atmosféry a primäli ich k zamysleniu sa nad vlastným životom a životnými omylmi. V zhudobnenej básni Milana Rúfusa – básnika s autonómnym pohľadom na životné a morálne hodnoty ľudského konania – A napokon láska, bolo cítiť veľmi vnímané a citlivé hľadanie zmyslu a podstaty života: „A napokon láska. Láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar.“

Práve príjemná hudba, zmysluplné a hlboké texty s prirodzeným vysvetlením boli spestrením sobotňajšieho dopoludnia a motivovali odsúdených k prehodnoteniu postojov a k osobnej zmene, ktorá sa často nedá dosiahnuť bez pomoci iného.

Výborným hudobníkom Róbertovi Flámikovi, Ladislavovi Mikovi a zvukárovi Róbertovi Ristveyovi patrí úprimné poďakovanie za vystúpenie a čas, ktorý v sobotné dopoludnie venovali odsúdeným.


Fotogaléria