Svätenie adventných vencov

V oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov sa stalo zaužívanou tradíciou slávnostné svätenie adventných vencov zhotovených samotnými odsúdenými. Tí počas posledných novembrových dní vyrobili živé vence z čečiny a vyzdobili ich vlastnoručne vyrobenými ozdobami z papiera, šušiek či sušenými kúskami ovocia. Počas svätej omše v prvú adventnú nedeľu dňa 3. decembra 2017 väzenský kaplán kpt. Š. Blanár slávnostne posvätil spoločný adventný veniec i adventné vence, ktoré budú zdobiť chodby jednotlivých oddielov. Svätá omša prebiehala v príjemnej atmosfére s očakávaním blížiacich sa Vianoc. V priebehu ďalších svätých omší v nedeľu sa postupne symbolicky zažnú ďalšie sviece na spoločnom adventnom venci.


Fotogaléria