Prednáška a beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi v ústave Dubnica nad Váhom

Téma obchodovania s ľuďmi je v súčasnosti čoraz aktuálnejšia v spojitosti s bezpečnostnou situáciou vo svete, masovou nekontrolovanou migráciou a zároveň snahou ľudí o zabezpečenie si adekvátnych životných podmienok. Dotýka sa nielen sociálne zaostalejších a rozvojových krajín, ale hlavne vyspelých a bohatých štátov. Vidina lepšieho zárobku a vyššej životnej úrovne častokrát v sebe skrýva mnohé úskalia a nemalé problémy. Obeťami sú veľakrát neskúsení a zúfalí ľudia bez dostatku finančných prostriedkov, ale aj deti. Nútená práca, obmedzené možnosti pohybu a izolácia, nedodržanie sľubov, žobranie, odobratie osobných dokladov, neľudské životné podmienky, ale tiež sexuálne násilie, odoberanie orgánov a nelegálna adopcia. V tejto oblasti štatistiky nie sú presné, nakoľko mnoho obetí takéhoto trestného činu sa neprizná z dôvodu spoločenského odsúdenia a hanby.

Počas prednášky Mgr. Erika Prostredná z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie upozorňovala na pomerne ľahko prehliadnuteľné detaily a súvislosti týkajúce sa inzerátov ponúkajúcich prácu nielen u nás, ale hlavne v zahraničí. Zúčastnených odsúdených oboznámila aj s niekoľkými faktami a štatistikami o krajinách s najväčším počtom obetí – napr. Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Ukrajina, Rumunsko. Ďalej sú krajiny tranzitné, napr. Slovensko, cez ne obete len prevezú a končia prevažne v Belgicku, Nemecku, Grécku, Izraeli, Taliansku, Japonsku, Thajsku, Holandsku.

Súčasťou prednášky bol aj film s názvom 0800 800 818, dokument s výpoveďami samotných obetí obchodovania s ľuďmi, ich tŕnistou cestou späť a zároveň problematickým návratom do bežného života.

Na záver prednášky boli odsúdení informovaní o existencii bezplatnej národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – 0800 800 818.


Fotogaléria