Celoslovenská porada vedúcich družstiev psovodov

V dňoch 27. a 28. novembra 2017 sa v súlade s Plánom akcií zboru na rok 2017 uskutočnila v priestoroch LRS v Omšení Celoslovenská porada vedúcich družstiev psovodov. Na porade sa zúčastnilo 23 psovodov zboru. Cieľom porady bolo vyhodnotiť služobné činnosti v rámci služobnej kynológie zboru z roku 2017 a vytýčiť nové na rok 2018. Záverom porady boli odovzdané pamätné predmety tým vedúcim družstiev psovodov, ktorí v tomto roku ukončia služobný pomer príslušníka zboru.


Fotogaléria