Medzinárodný deň tolerancie

Oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov zorganizovalo dňa 25. novembra 2017 pre odsúdených celoústavné športové podujatie pri príležitosti medzinárodného dňa tolerancie, ktorý si celý svet pripomína od roku 1995 práve v novembri. Cieľom podujatia bolo integrovať do športových aktivít odsúdených prvky výchovy k tolerancii, ako je akceptácia iných, porozumenie, znášanlivosť, snaha pochopiť druhého, nechať priestor na vyjadrenie sa aj druhému, potreba koordinovať v tíme. Odsúdení mali možnosť vyskúšať si aj funkčný kruhový tréning, ktorý viedol jeden z odsúdených, ktorý je profesionálnym trénerom. Na podujatí sa zúčastnilo 21 odsúdených. 


Fotogaléria