Krátkodobá rekreácia pre dôchodcov ústavu Nitra

V dňoch 17. – 19. novembra 2017 sa uskutočnila v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej krátkodobá rekreácie pre dôchodcov a vybraných príslušníkov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra. Pobyt bol realizovaný v súlade s Plánom akcií zboru, rozdeľovníkom miest na preventívnu rehabilitáciu v strediskách zboru a kalendárnym plánom využitia stredísk zboru v roku 2017. Rekreácie sa zúčastnilo spolu 51 poberateľov výsluhového zabezpečenia zboru. Všetci účastníci využili možnosť oddychu a s radosťou si zaspomínali na roky služobného pomeru. Riaditeľ ústavu pplk. Mgr. Milan Rus spolu so svojimi zástupcami poďakoval bývalým kolegom za odvedenú prácu a vyjadril presvedčenie, že sa v plnom zdraví takýchto stretnutí budú zúčastňovať aj v budúcnosti. K dobrej atmosfére veľkou mierou prispel personál strediska, ktorému za to patrí veľké poďakovanie.


Fotogaléria