Prezentácia a beseda s profesionálom v oblasti informačných technológií

Dňa 10. novembra 2017 sme privítali v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ing. Bernarda Halása, profesionála v oblasti informačných technológií. Témou stretnutia bola oblasť technologických trendov v internete, sociálne siete, spravodajstvo a šírenie informácií. Milý hosť, ktorý pracuje v oblasti informačných technológií, ozrejmil odsúdeným formou pútavej prezentácie historicky najznámejšie vynálezy  a medzníky  z oblasti šírenia informácií od šírenia ohňových signálov napríklad na Veľkom čínskom múre, cez telegraf, telefón, rádio, vysielačky,  mobilné telefóny až po prvé počítače. Prednášajúcemu sa podarilo zaujímavo objasniť spôsoby šírenia signálov, resp. informácií, ktoré boli výstižne doplnené fotodokumentáciou i dôležitými údajmi napríklad o rýchlosti šírenia informácií, ich kvalite, kvantite, forme, či možnom množstve prijímateľov a pod.   

Odsúdení boli oboznámení s najvýznamnejšími osobnosťami  pri vývoji počítačov, mobilov, internetu a sociálnych sietí. Ing. Bernard Halás primeranou formou, zrozumiteľnou i laikovi, vysvetlil najpodstatnejšie informácie ohľadom používania mailov, tvorby a využívania webových stránok, samotného internetu a internetového obchodu. Podčiarkol viaceré zaujímavé možnosti, ktoré ponúka internet užívateľom z praktického hľadiska, napríklad pri výbere tovaru, porovnávaní cien, vzdelávaní, zasielaní finančných prostriedkov. Zároveň vysvetlil čo sú to sociálne siete, ako a z akých dôvodov vznikali, ktoré osobnosti stáli pri ich zrode a načrtol i možnosti akými sa ich vývoj bude uberať.

V záverečnej časti prezentácie boli odsúdeným zaujímavým spôsobom priblížené najčastejšie používané praktické využitia informačných technológií - GPS systémy, inteligentné riadenie domácností – kúrenie, elektrospotrebiče, stráženie objektov, autonómne riadenie automobilov, či strojov. Prezentujúci zároveň načrtol, akým smerom sa pravdepodobne budú technológie vyvíjať, kde sa ako veľmi reálne javí riadenie strojov hlasom, pokynmi, gestami a pod.

Viacerí odsúdení už počas prezentácie živo reagovali na ponúkané témy a v niektorých častiach diskusie, či dopĺňaní informácií, boli veľmi zdatnými besedujúcimi. Diskusia a zaujímavé otázky pokračovali až do vypršania nášho časového priestoru. Za veľmi pútavú prezentáciu a besedu nášmu hosťovi Ing. Bernardovi Halásovi ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia, nakoľko informačné technológie napredujú skutočne veľmi rýchlo a sú stále živou a zaujímavou témou.  


Fotogaléria