Deň otvorených dverí na Právnickej fakulte UK

Právnická fakulta Univerzity Komenského dňa 9. novembra 2017 zorganizovala Deň otvorených dverí, na ktorom dostal priestor aj Zbor väzenskej a justičnej stráže. Úlohy prezentovať zbor na tomto fóre sa zhostili JUDr. Jakub Ľorko, PhD. a npor. Mgr. Jozef Fábik. Deň otvorených dverí má na Právnickej fakulte UK už svoju tradíciu, o čom svedčila pomerne hojná účasť záujemcov a zvedavcov. Určitou výhodou bolo, že zbor mal k dispozícii miestnosť spolu s katedrou trestného práva, ktorá usporiadala výstavku znefunkčnených zbraní zabavených pri trestnej činnosti, takže viacero ľudí, ktorí prišli zo zvedavosti obzrieť si tieto exponáty, sa pristavili pri aj našej expozícii. Aj keď je Deň otvorených dverí zameraný hlavne na priblíženie možností štúdia na Právnickej fakulte mladým ľuďom, ktorí sa rozhodujú o štúdiu na vysokej škole, viacerí sa zaujímali o väzenskú problematiku v našich väzniciach, ako aj o možnosti pracovnej kariéry v zbore po absolvovaní právnického vzdelania.

Na záver ostáva poďakovať vedeniu univerzity za možnosť prezentovať prácu zboru na akademickej pôde a priblížiť možnosti pôsobenia v zbore mladým ľuďom. Účasť na Dni otvorených dverí Právnickej fakulty UK bola vítanou príležitosťou pozitívne prezentovať náš zbor verejnosti.


Fotogaléria