Plenárne zasadnutie v Štrasburgu

V dňoch 6. až 8. novembra 2017 sa konalo siedme plenárne zasadanie Rady pre penologickú spoluprácu (PC – CP) v meste európskych inštitúcií Štrasburg. Delegáti 26-tich zúčastnených štátov sa zišli v priestoroch kongresovej budovy Rady Európy s názvom Agora Building.

Zasadanie otvoril Jan Kleijssen, riaditeľ odboru boja proti kriminalite Rady Európy. Vo svojom krátkom príhovore zdôraznil dôležitosť dvoch dokumentov pripravovaných pre Výbor ministrov členských štátov Európskej únie, ktoré mali byť finalizované na tohtoročnom plenárnom zasadaní PC – CP. Ide o odporúčania ohľadne restoratívnej justície a detí väznených rodičov. Poďakoval tiež členom pracovnej skupiny PC – CP a spolupracujúcim vedeckým expertom za doterajšiu vykonanú prácu. Vyzdvihol zásluhy predsedu a vicepredsedu PC – CP Viviena Geirana a Jörga Jesseho za ich sústavný pracovný prínos v činnosti komisie a implementácie štandardov Rady Európy na medzinárodnej úrovni. Potom si zobral slovo predseda PC – CP Vivien Gerain, ktorý moderoval celý priebeh zasadania. Pri svojom úvodnom slove prezentoval krátko prácu pracovnej skupiny PC – CP od posledného plenárneho zasadania v novembri 2016. Po informácii sekretariátu ohľadne organizačných a pracovných záležitostí sa pristúpilo k hlavným bodom zasadania, ktorými bola finalizácia vyššie zmienených dokumentov - odporúčania týkajúce sa restoratívnej justície v trestných veciach a odporúčania týkajúce sa detí väznených rodičov. Oba dokumenty boli napokon delegátmi schválené po zapracovaní pripomienok a doplňujúcich poznámok prezentovaných zástupcami jednotlivých štátov.

Počas plenárneho zasadania odznelo viacero prezentácií zástupcov niektorých inštitúcií a projektov týkajúcich sa väzenskej problematiky. Za všetky možno spomenúť zástupcu Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT), ktorý informoval o aktualizácii ich vlastných štandardov ohľadne samoväzby v súlade s Mandelovými pravidlami.

Okrem pracovných povinností bol jeden večer vyhradený aj pre kultúrne povznesenie. Sekretariát PC – CP zorganizoval vo večerných hodinách druhého rokovacieho dňa návštevu svetoznámej Štrasburgskej katedrály, ktorá je dominantou celého mesta. Viacerí delegáti využili túto príležitosť a nechali sa „pohladiť“ históriou v podobe nádhernej gotickej sakrálnej katedrály Notre-Dame, ktorá bola až do roku 1884 najvyššou stavbou sveta.


Fotogaléria