500 rokov reformácie na Slovensku

Pri príležitosti 500. výročia reformácie na Slovensku sa konalo v rôznych mestách Slovenska množstvo odborných, kultúrnych, spoločenských, duchovných a umeleckých podujatí pre širokú verejnosť. Historik Mgr. Juraj Vrábel pri tejto príležitosti aktuálne spracoval danú tému aj pre odsúdených v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov a ponúkol im tak cestu plnú nezabudnuteľných historických udalostí a zaujímavostí z jedného obdobia minulosti, ktoré sa spája aj so Slovenskom. Odsúdených daná téma zaujala, mali možnosť následne diskutovať a klásť otázky súvisiace s témou. Prednášky sa zúčastnilo 59 odsúdených.


Fotogaléria