Vystúpenie hudobnej skupiny F6

„Skupina F6 sa svojou rázovitou tvorbou za posledných pár rokov trvalo zapísala do dejín slovenského worshipu. Charakteristickou črtou sa stala ich radostná, energická hudba, prameniaca zaiste z rómskeho naturelu." 

Tak aj recenziu takéhoto charakteru možno nájsť na internete v súvislosti s kapelou F6. Odsúdení v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov mali však 12. novembra 2017 možnosť priamo zažiť koncert tejto skupiny a spríjemniť si tak nedeľňajšie dopoludnie. Jednotlivé skladby prepojené hovoreným slovom poskytli odsúdeným nielen umelecký zážitok, ale aj chvíle na zamyslenie. Koncert si vypočulo a potleskom odmenilo 106 odsúdených.


Fotogaléria