Kmeťoband v ústave Banská Bystrica

Pozvanie do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica prijali členovia rómskej hudobnej skupiny Kmeťoband. Koncertu, ktorý sa uskutočnil dňa 9. novembra 2017, sa zúčastnila stovka vybraných obvinených a odsúdených (obvinení z oddielov so zmierneným režimom, mladiství,  odsúdení v SSS, odsúdení v MxSS a odsúdení oddielu vnútornej prevádzky).

Skvelých muzikantov privítali prítomní obvinení a odsúdení nadšeným potleskom. Igor Kmeťo st. so svojou skupinou pripravil pre prítomných obvinených a odsúdených unikátny hudobný projekt. Hudba je umenie, je veľkým mostom, ktorý zhmotní aj neuchopiteľné, čo bolo cítiť od momentu, keď do sály vstúpili páni muzikanti. Kmeťoband, v zložení Igor Kmeťo st., Jozef Rigo - gitara, Michal Polák - klávesy, ponúkol jedinečný umelecký zážitok. V rôznych aranžmánoch zazneli skladby „Načo pôjdem domov“, „Dnes večer vám zábavu...“, „Všetci spievajú“, „Malučká“, „Buba Mara“, „Andro Verda“, veľký hit „Láska, mám Ťa rád“  a iné. Nádherné piesne, z ktorých cítiť temperament, oheň, ale i clivotu, žiaľ, melanchóliu. Piesne, ktoré dokázali prítomných aspoň na chvíľu rozptýliť, rozveseliť, pobaviť. Piesne, ktoré prítomných pohladili na duši. Piesne o láske, ktoré sú inšpirujúce, neopozerané, dojemné i hlboké. Temperament, esencia pozitívnej energie, strhujúce výkony, to je skupina Kmeťoband.

Kmeťo, povestný svojim šarmom a pozitívnou energiou, je osobnosťou a úspešne kráča svojou cestou, nezaťažuje sa kritikou neprajníkov, snaží sa žiť v súlade sám so sebou, má zdravý nadhľad nad tým, čo sa deje v okolí. Páni muzikanti, na čele s Igorom Kmeťom starším, sa nechcú vzdať hektiky súčasnosti a nechcú sa ani utiahnuť do pokoja, či harmónie v jednoduchom spomalenom rytme života, sú plní života, elánu, množstva plánov, cieľov. Ich snaha dosiahnuť svoj cieľ je neraz korunovaná vavrínovým vencom.

Naši hudobní hostia pochopili, že obvinení a odsúdení v bystrickej väznici sú ľudia v zložitej životnej situácii, ľudia, ktorí sa načas ocitli v izolácii, potrebujú dostatok ľudského kontaktu, porozumenia, blízkosti. Aj preto sa náš ústav snaží vytvárať také prostredie, ktoré „sýti“ ich zvýšené potreby. Misiou týchto aktivít je odovzdávať obvineným a odsúdeným povzbudenie, nádej na reintegráciu do spoločnosti s výhľadom do budúcnosti. Aby trest mohol priniesť ovocie, musí mať horizont nádeje. Veríme, že sa nám to týmto hudobným zážitkom podarilo. Vďaka, Kmeťovci.


Fotogaléria