Zmodernizované priestory v ústave Sučany sa už naplno využívajú

Časť objektu kotolňa tzv. „olejové hospodárstvo“, ktoré už neslúžilo svojmu účelu, bolo prerobené na zváračskú školu a v súčasnosti je využívané v spolupráci so Spojenou školou Martin pre výuku v novom trojročnom učebnom odbore – 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia, kde počas prvého ročníka odsúdení absolvujú zváračský kurz na CO2. Uvedenú formu štúdia navštevuje jedenásť žiakov z radov odsúdených v prvom ročníku.

Rovnako bola zmodernizovaná ubytovacia časť II. etapy ústavu v časti objektu „Doškoľovacie stredisko“, kde boli vybudované moderné priestory pre ubytovanie 117 odsúdených žien zaradených do OŠZ a OOZP, ale aj do minimálneho stupňa stráženia diferenčnej skupiny B. Okrem ubytovacích priestorov bolo pre odsúdené ženy zriadené aj ďalšie zázemie tak, aby vyhovovalo všetkým podmienkam kladeným na výkon trestu odsúdených žien. Bola zriadená výdajňa stravy a jedáleň, samoobslužné miestnosti, vyšetrovňa a kancelárie pre personál ústavu. Pre odsúdené ženy, odsúdených mužov, ale aj pre príslušníkov a zamestnancov ústavu sú k dispozícií aj zrekonštruované priestory telocvične ústavu.


Fotogaléria