11. Európske fórum o právach dieťaťa

V dňoch 7. a 8. novembra 2017 sa na pôde Európskej komisie v Bruseli konalo 11. Európske fórum o právach detí s názvom „Deti zbavené slobody a alternatívy k výkonu trestu odňatia slobody“. Zbor väzenskej a justičnej stráže na predmetnom fóre zastupoval vedúci oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu ÚVV a ÚVTOS Prešov mjr. Mgr. Ján Tutoky. Problematiku detí, ktoré sa dostali do konfliktu so zákonom, obmedzenia slobody detí počas riešenia migračného problému, problematiku inštitucionalizovaných detí a detí rodičov vo väzení riešili naprieč celým európskym spektrom odborníci z rôznych medzinárodných inštitúcií, ale aj vybranej akademickej obce. Dôležitosť a potreba riešenia uvedenej problematiky bola zvýraznená osobnými svedectvami jedincov zasiahnutej skupiny detí, ako aj účasťou členov Európskeho parlamentu a viacerými ministrami vlád členských štátov Európskej únie. V duchu zachovania demokracie a morálnych hodnôt z fóra vzišiel odkaz „Deti do väzenia nepatria“.


Fotogaléria