Návšteva duchovného EPS vo väzniciach v Etiópii

V dňoch 14. až 24. októbra 2017 sa konala medzinárodná konferencia kresťanskej duchovnej väzenskej služby v Etiópii, ktorá prebiehala v štyroch väzenských zariadeniach v Durame, Soddo, Hawassa a Dilla.

Na základe pozvania misijnej organizácie All Nations Fellowship International pod vedením reverenda Cyrila Curtisa a jeho manželky Adiny z Anglicka do Etiópie vycestoval starší duchovný Úradu ekumenickej pastoračnej služby mjr. Mgr. Ján Šefčík spolu s ThDr. Jozefom Brenkusom, bývalým riaditeľom Slovenského väzenského spoločenstva. V tíme s nimi spolupracoval ešte pastor Mike Adeyemi z Nigérie a spoluorganizátori konferencie Asefa Desaglen a Tamru Mahu z Etiópie, ktorí ich sprevádzali. Za týždeň mikrobusom najazdili okolo 1 600 km.

Konferencie v štyroch rôznych väzenských zariadeniach boli vzácnou príležitosťou stretnúť sa s pastormi, ktorí vedú duchovnú službu v jednotlivých väzniciach, s vedúcimi a strážnikmi väzenských zariadení, ako aj s ľuďmi, ktorí sú z rôznych príčin uväznení. Je pravdou, že podmienky väzenskej služby u nás a v Etiópii sa nedajú porovnávať. Duchovná služba má veľký priestor, nekladú sa jej administratívne bariéry. Ľudia sa jej jednoducho zúčastňujú, pretože pre inú činnosť a zamestnanie väzenské zariadenia nemajú vytvorené podmienky pre všetkých. Na africkom kontinente je zreteľne vidieť stopy, ktoré zanechal nemecký evanjelista svetového formátu Reinhard Bonnke, ktorý už 40 rokov organizuje evanjelizačné kampane v jednotlivých štátoch Afriky. Vedúci väzenských zariadení sú veriaci ľudia – kresťania, ktorí vedia, že zmena v ľudskom zmýšľaní a konaní sa deje zvnútra človeka navonok, nie opačne. Je maximálne podporovaná, lebo je nápomocná pri znižovaní kriminality v mestách a na vidieku. Na konferenčné stretnutia, kde slúžili kázaním Božieho Slova v angličtine a praktickou službou, prichádzalo 200 – 500 ľudí, aby bolo vidieť ich spevy, modlitby a nadšenie vyplývajúce z viery.


Fotogaléria