Odsúdení a finančná gramotnosť

„Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Finančná gramotnosť nemá stanovenú pevnú hranicu, podľa ktorej možno určiť, či je človek gramotný alebo nie. Podstatná je miera skutočnej (nie subjektívne vnímanej) finančnej gramotnosti človeka.“

Základnú predstavu o financiách, prijímaní finančných prostriedkov a nakladaní s nimi odsúdení obdržali už pri poučeniach v nástupnom oddiele. Ďalšie dôležité informácie a poznatky súvisiace s finančnou gramotnosťou, ktoré odsúdeným môžu pomôcť pri začlenení sa do civilného života po prepustení z výkonu trestu, sprostredkovala odsúdeným v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov počas prednášky vedúca oddelenia ekonomiky mjr. Mlynaričová. Prednášky sa zúčastnilo 50 odsúdených.


Fotogaléria