Marián Čekovský band v košickom ústave

Stratu slobody si človek uvedomí až vtedy, keď o ňu príde a je odlúčený od rodiny, známych či priateľov. Zmierniť túto izoláciu sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice snažíme aj organizovaním rôznych hudobných koncertov pre obvinených a odsúdených.

Preto samostatný referent režimu – špecialista pre kultúrno-osvetovú činnosť v spolupráci so sociálnym pracovníkom oddelenia výkonu väzby za podpory riaditeľa ústavu pozval známeho hudobníka, speváka, skladateľa a komika Mariána Čekovského.

Koncert sa uskutočnil 30. októbra 2017 a Mariána Čekovského sprevádzala jeho kapela Marián Čekovský Band, ktorú tvoria: Peter Tomko, Ján Kopčák a známy rómsky spevák Alexander „Šani“ Sási.

Mohutný aplauz pri vstupe kapely do zasadačky ústavu, kde sa koncert konal, predznamenal úspech vystúpenia u 45 obvinených a 60 odsúdených, ktorí sa koncertu zúčastnili. Rôzne piesne v podaní „Čekyho“ a „Šaniho“ v spojení s hovoreným slovom a improvizáciou prinieslo úsmev do tvárí všetkých zúčastnených. To, že vystúpenie prinieslo pozitívne emócie do sŕdc a myslí, potvrdili ďakovné slová obvinených a odsúdených adresované organizátorom koncertu.

Veľká vďaka patrí celej kapele Marián Čekovský Band, ako aj ich manažérovi Marekovi Bérešovi a zvukárovi Markovi Bröstlovi, ktorí svojím vystúpením prispeli k spestreniu všedných dní obvinených a odsúdených za múrmi väznice. V závere „Čeky“ poďakoval za pozvanie a nevylúčil ďalšiu možnú spoluprácu aj s väzenskou kapelou, ktorá pôsobí v ústave.


Fotogaléria