Zasadnutie kolégia riaditeľa ústavu Nitra

Dňa 2. novembra 2017 zasadlo kolégium riaditeľa Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra za účasti generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milana Ivana a námestníka generálneho riaditeľa zboru pre ekonomické veci plk. Ing. Jozefa Lančariča. Generálny riaditeľ zboru oboznámil prítomných s rozhodnutím, ktorým dňom 1. novembra 2017 ukončil poverenie na zastupovanie dočasne neobsadenej funkcie zástupca riaditeľa ústavu pre ekonomické veci mjr. Mgr. Milanovi Polákovi a ustanovil ho do funkcie zástupca riaditeľa ústavu pre ekonomické veci. Generálny riaditeľ tiež informoval prítomných o najdôležitejších cieľoch a úlohách zboru v roku 2017 a 2018.


Fotogaléria