Rozvíjanie pracovných zručností u odsúdených mladistvých prostredníctvom ergoterapie

Počas jesenných dní sa odsúdení mladiství z oddielu so sprísneným režimom z ÚVTOS pre mladistvých Sučany pravidelne zúčastňujú na činnostiach pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného. Podieľajú sa na čistení a hrabaní opadaného lístia, čím prispievajú k estetizácii vonkajších priestorov ústavu. Práca vonku ich baví, do činností sa aktívne zapájajú, pozitívne hodnotia aj čas strávený vonku. Prostredníctvom nenáročných manuálnych činností sú vedení k budovaniu základných pracovných návykov a zručností, rozvíja sa ich trpezlivosť a sú vedení k dôslednosti, ktoré im pomôžu v príprave na budúce povolanie. Nemenej dôležitým aspektom zapájania do týchto činností je aj psychohygienický efekt, keďže prostredníctvom takejto formy ergoterapie dochádza u odsúdených mladistvých k redukcii a odbúravaniu napätia a prebytočnej energie.


Fotogaléria