Ocenenie príslušníka za úspešnú reprezentáciu zboru na medzinárodnej kynologickej súťaži

V dňoch 25. až 28. septembra 2017 sa príslušník zboru npor. Juraj Kamenský, psovod úseku služobnej kynológie oddelenia ochrany Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová, zúčastnil medzinárodnej kynologickej súťaže Väzenskej služby Maďarska v klasickej a špeciálnej služobnej kynológii v národnej väznici Pálhalma Dunaújváros, kde so služobným psom Oxym obsadili v kategórii pachové práce 2. miesto a v družstvách taktiež 2. miesto.

Pri tejto príležitosti mu generálny riaditeľ udelil Odznak zboru ako ocenenie za vzornú reprezentáciu Zboru väzenskej a justičnej stráže na kynologickej súťaži Väzenskej služby Maďarska, ktorú prevzal dňa 26. októbra 2017 z rúk mjr. Mgr. Martina Vargu z Generálneho riaditeľstva zboru.


Fotogaléria