„Umenie spoza mreží“ a „Večer českej literatúry“

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre v spolupráci s Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Nitra počas mesiaca október zorganizovala v priestoroch knižnice výstavu výtvarných diel väznených osôb pod názvom „Umenie spoza mreží“. Zároveň ústav prijal pozvanie na „Večer českej literatúry“ so spisovateľmi Martinom Reinerom a Petrom Stančíkom a na výstavu obrazov insitného maliara Martina Papa z Padiny v Srbsku.

Dňa 25. októbra 2017 sa vo večerných hodinách tohto kultúrneho podujatia zúčastnili aj vybrané odsúdené ženy a odsúdení muži, zaradení v ústave s minimálnym stupňom stráženia pod dozorom pedagógov.

Veľmi pútavým a prirodzeným spôsobom českí spisovatelia striedavo čítali úryvky zo svojich literárnych diel, ktoré obaja dopĺňali svojimi životnými zážitkami. V dnešnej „internetovej dobe“ bolo hlasné čítanie z kníh novou podnetnou skúsenosťou pre väznené osoby aj vzhľadom na ich vek. S veľkým úspechom sa stretla aj výstava výtvarných diel väznených osôb, ako aj diel insitného maliara, ktoré vynikali neprofesionálnym výtvarným prejavom a farebnosťou. Jeden odsúdený mohol na vlastné oči obdivovať svoje vystavené výtvarné diela, ostatní s istotou spoznávali, ktorá osoba je ich tvorcom. Odmenou za pripravené podujatie boli spätné úprimné a veľmi pozitívne reakcie odsúdených.

Naše úprimné poďakovanie za možnosť zúčastniť sa tohto kultúrneho podujatia, a taktiež za možnosť prezentovať na verejnosti výtvarné diela, ktorých tvorcami sú odsúdení a obvinení, patrí pani riaditeľke krajskej knižnice Mgr. Monike Lobodášovej, vedúcej oddelenia knižnično-informačných služieb Ľudmile Hlavatej a kolektívu pracovníkov krajskej knižnice. Veľmi oceňujeme ich profesionálny prístup, ochotu a ústretovosť. 


Fotogaléria