„Pozitívne myšlienky spojené s pozitívnymi emóciami tvoria pozitívnu skutočnosť“

Sychravé počasie spojené s hmlou, skracujúce sa dni, ktoré prinášajú čoraz menej svetla, to všetko ovplyvňuje náš psychický stav, ktorý môže viesť k ľudovo pomenúvanému stavu „jesenná depresia“. Práve v jeseni je na depresiu náchylných čoraz viac ľudí ako v ktoromkoľvek inom ročnom období. Október je však najhorším mesiacom, pretože si navyše musíme zvyknúť aj na zmenu letného času na zimný. Čo s tým? Návod ako zmierniť príznaky jesennej depresie, tipy na pozitívne myslenie,  prácu s negatívnymi emóciami, sa stali nosnými témami prednášky, ktorú odsúdeným dňa 26. októbra 2017 predniesla ústavná psychologička v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov. Na záver bola prednáška obohatená ukážkami animovaného filmu prezentujúca myslenie a emócie v živote človeka. 


Fotogaléria