Beseda s predstaviteľmi „Divadla bez domova“ v ústave Košice-Šaca

Dňa 24. októbra 2017 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnila beseda s predstaviteľmi občianskeho združenia Divadlo bez domova. Patrik Krebs, Madlen Komárová a Tomáš Kubiš sa podelili s odsúdenými o svoje bohaté skúsenosti pri práci s ľuďmi na okraji spoločnosti.

Divadlo založila Patrikova žena Uršuľa pred trinástimi rokmi. Sídlia v Bratislave a ich prvými žiakmi, hercami, boli predajcovia časopisu Nota Bene. Odvtedy sa ich herecký tím rozšíril a pracujú tiež s telesne postihnutou mládežou a ľuďmi v ťažkých životných situáciách. Pomáhajú členom komunity vysporiadať sa s handicapom alebo traumatickými zážitkami pomocou dramatoterapie. Najväčšiu radosť im robí, ak herec odíde z divadla a úspešne sa zaradí do spoločnosti. Madlen a Patrik študovali na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Práca v tejto komunite nie je ich zamestnaním, Patrik je učiteľ anglického, španielskeho a slovenského jazyka, Tomáš je sociálny pracovník.

Madlen navštívila ústav počas svojej dovolenky na Slovensku. Žije na Kanárskych ostrovoch a pracuje ako dobrovoľníčka s odsúdenými v ženskej väznici v Lanzarote. Porozprávala o svojej činnosti v divadelnom krúžku, v rámci ktorého nacvičuje s odsúdenými ženami rôzne divadelné hry. So svojimi zverenkyňami natočili video, v ktorom posielajú pozdravy na Slovensko a vyzývajú ku kúpe originálnych tričiek s originálnymi odkazmi, ktoré vyrobili v rámci terapie.

Beseda sa niesla v priateľskej atmosfére, hostia profesionálnym a nenúteným spôsobom vtiahli odsúdených do diskusie a motivovali ich k tvorivej tvorbe. Po tejto osobnej skúsenosti vyjadrili spontánny záujem prísť zahrať divadelné predstavenie aj našim odsúdeným a venovať sa vybranej skupine v rámci workshopu. V závere besedy nechýbal priestor na otázky. Z publika bolo cítiť, že ich Divadlo bez domova zaujalo a radi by ich videli hrať.

Hosťom odsúdení vyjadrili obrovskú úctu a vďačnosť za to, že sa dlhé roky venujú práve tým, ktorí to najviac potrebujú. Patrí im veľká vďaka za prijatie pozvania do nášho ústavu a dar do väzenskej knižnice, publikáciu Umenie – vzdelávanie – terapia (manuál rozvoja sociálnych zručností).


Fotogaléria