Celoslovenská porada zástupcov riaditeľov ústavov pre ekonomické veci, zástupcov riaditeľov ústavov

V dňoch 23. a 24. októbra 2017 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení konala Celoslovenská porada zástupcov riaditeľov ústavov pre ekonomické veci, zástupcov riaditeľov ústavov.

Poradu otvoril a viedol námestník generálneho riaditeľa pre ekonomické veci plk. Ing. Jozef Lančarič za účasti riaditeľa odboru logistiky a poverenej riaditeľky odboru ekonomiky. Na poradu boli tiež prizvaní riaditeľ odboru zamestnávania, výroby a odbytu, riaditeľ odboru informačno-komunikačných technológií, riaditeľ personálnych a sociálnych činností, riaditeľ odboru verejného obstarávania a riadenia projektov, ako aj generálny riaditeľ zboru plk. Ing. Milan Ivan. Cieľom porady bolo riešenie aktuálnych otázok ekonomického zabezpečenia zboru.


Fotogaléria