Celoslovenská porada nadriadených

Dňa 19. októbra 2017 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení konala Celoslovenská porada nadriadených zboru k aktuálnym otázkam a problémom v oblasti zaobchádzania s väznenými osobami, ochrany, personálneho, ekonomického a logistického zabezpečenia zboru. Zároveň bola generálnym riaditeľom zboru plk. Ing. Milanom Ivanom udelená riaditeľovi Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice plk. Mgr. Petrovi Gerberymu Medaila za zásluhy o slovenské väzenstvo 1. stupňa za dlhoročnú príkladnú službu v zbore.


Fotogaléria