Odborné semináre na pôde Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach

Dňa 13. októbra 2017 si učitelia a študenti bilingválneho Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach pripomenuli výročie narodenia svojej patrónky a v rámci toho sa uskutočnili odborné semináre z rôznorodých oblastí a na rozličné spoločenské témy.

Dvadsať hostí počas neformálnych vystúpení a prezentácií predstavilo svoju prácu, ktorej sa venujú vo svojich profesiách. Zaujímavými prednáškami a besedami sa študenti dozvedeli o práci poradkyne prezidenta Slovenskej republiky, o tom, ako pomáha fyzioterapia udržať či prinavrátiť zdravie, o zbere, separovaní a analýze geopriestorových dát, o základoch sebaobrany, o vytrvalosti pri zvládaní prekážok alebo o živote s hendikepom, o ťažkých, ale zaujímavých misiách v Pakistane, Filipínach a v Keni, o moderných metódach diaľkového prieskumu zeme a o mnohých ďalších zaujímavých i podnetných témach.

Za Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca sa seminára zúčastnil npor. ThLic. Radovan Sekan, pedagóg oddelenia výkonu trestu, ktorý vystúpil s príspevkom Prečo je potrebné väzňov vzdelávať a ako sa to dá. V dvoch blokoch predstavil činnosť pedagóga povereného zabezpečovaním vzdelávacích aktivít, kultúrno-osvetovej činnosti, väzenskej a zamestnaneckej knižnice. V prednáške bola prezentovaná práca príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, penitenciárna starostlivosť a zaobchádzanie s odsúdenými. V rámci vzdelávacích aktivít boli predstavené jednotlivé študijné a učebné odbory, ktoré ústav ponúka v spolupráci s externými vzdelávacími inštitúciami. V oblasti kultúrno-osvetovej činnosti boli predstavené vzdelávaco-osvetové záujmové krúžky s celoústavnou pôsobnosťou (žurnalistický, výtvarný, akvaristický, počítačový, modelársky) a celoústavné hromadné aktivity, na ktorých participovali civilní hostia z oblasti umenia, kultúry, školstva a športu.

Z ponúknutých seminárov si mohli študenti sami vybrať tie, ktoré chceli absolvovať a o ktoré mali záujem. To bolo citeľné i na reakciách poslucháčov, ktorí sa aktívne zapájali do prednášky a spestrili besedu priamymi a vecnými otázkami.


Fotogaléria