Krátkodobá rekreácia pre dôchodcov ústavu Nitra-Chrenová

V dňoch 13. – 15. októbra 2017 sa uskutočnila v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej krátkodobá rekreácia pre poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru – bývalých príslušníkov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová. Pobyt bol realizovaný v súlade s Plánom akcií zboru na rok 2017 a internými predpismi upravujúcimi starostlivosť o dôchodcov. Vedúci odborný referent špecialista II. personálneho referátu mjr. Mgr. Peter Krajčovič a vedúci oddelenia ochrany mjr. Ing. Pavol Minár zabezpečili rekreáciu organizačne a zároveň sa postarali o bezproblémový priebeh pobytu. Dôchodcovia využili možnosť oddychu v bazéne, absolvovali liečebné procedúry, navštívili saunu a s úsmevom si zaspomínali na roky služobného pomeru. Prejavili záujem o realizáciu podobných stretnutí aj v budúcnosti. Už samozrejmosťou bola maximálna ochota a ľudský prístup k rekreantom zo strany vedenia a personálu strediska, za čo im patrí naša vďaka.


Fotogaléria