Aktívna účasť príslušníka zboru na XII. konferencii policajných historikov v Prahe

Na základe pozvania pplk. v. v. Mgr. Radeka Galaša, vedúceho správy zbierok Múzea polície ČR, ako aj na základe predchádzajúcej aktívnej účasti na 3. konferencii policajných historikov v Bratislave (19. mája 2016) a 4. konferencii policajných historikov v Lučenci (25. – 26. mája 2017), sa v dňoch 12. až 14. októbra 2017 zúčastnil mjr. Mgr. Alexander Balucha z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava XII. konferencie policajných historikov v priestoroch Múzea Polície ČR v Prahe.

Na tradičnej medzinárodnej konferencii vystúpilo viac ako 40 prednášajúcich z Českej republiky, Slovenska a Nemecka, ktorí sa venujú skúmaniu histórie bezpečnostných zborov v Česku i na Slovensku. Autormi jednotlivých príspevkov boli nielen profesionálni historici, ale tiež dobrovoľní bádatelia z radov policajtov, príslušníkov ďalších bezpečnostných zborov a občianskej verejnosti.

V rámci oficiálneho otvorenia podujatia sa hosťom v mene ministra vnútra ČR prihovoril prvý námestník ministra vnútra JUDr. Ing. Jiří Nováček a riaditeľka Múzea polície ČR PhDr. Marcela Machutová.

Mjr. Balucha vystúpil na konferencii s prezentáciou so zameraním na históriu ilavskej väznice. Aktívnu účasť zástupcu Zboru väzenskej a justičnej stráže na podujatí ocenili domáci aj zahraniční účastníci konferencie. Svojím profesionálnym vystupovaním a odbornou zdatnosťou prispel k úspešnému priebehu podujatia, ako aj k pozitívnemu vnímaniu zboru a šíreniu jeho dobrého mena.

Na záver účastníci zhodnotili tohtoročnú konferenciu veľmi pozitívne, výmenu informácií a skúseností z praxe jednotlivých zborov považujú za veľký prínos. Pri priateľskom rozlúčení sa dohodli na ďalších stretnutiach či už v Česku alebo na Slovensku.

 


Fotogaléria