Výmenná stáž príslušníkov a zamestnancov z Väznice Kuřim v ústave Banská Bystrica-Kráľová

Počas dní 11. až 13. októbra 2017 sa na základe Dohody o spolupráci uskutočnila výmenná stáž skupiny pracovníkov Väznice Kuřim v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová.

Účastníci návštevy sa v jednotlivých sekciách oboznámili s podmienkami výkonu trestu, zamestnávania odsúdených, služobnou kynológiou, poskytovaním zdravotnej starostlivosti a problematikou informačno-komunikačných technológií.

V rámci návštevy riaditeľ ústavu plk. Mgr. Rastislav Kostoláni odovzdal ocenenie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže pani riaditeľke Väznice Kuřim plk. PhDr. Zuzane Kalivodovej, a to Čestnú medailu zboru I. stupňa za zásluhy o rozvíjanie partnerských vzťahov na medzinárodnej úrovni medzi ústavom Banská Bystrica-Kráľová a Väznicou Kuřim.

Okrem pracovnej časti účastníci využili možnosti Liečebno-rehabilitačného strediska zboru Kováčová, prezreli si mesto Banská Bystrica s jednotlivými historickými pamätihodnosťami. Najviac rezonovala návšteva priestorov pamätníka SNP a historických artefaktov v jeho blízkosti.

Spoločné stretnutie významným spôsobom prispelo k rozvoju a ďalšiemu napredovaniu spolupráce medzi oboma ústavmi. Zároveň bol z oboch strán prejavený záujem o pokračovanie vzájomnej spolupráce, v tejto súvislosti pani riaditeľka väznice Kuřim odovzdala pozvanie na oficiálnu návštevu do ústavu Kuřim riaditeľovi ústavu Banská Bystrica-Kráľová.


Fotogaléria