Výcvik zásahových skupín ústavov

V dňoch 2. až 6. októbra 2017 sa v Centre výcviku Lešť uskutočnil výcvik zásahových skupín ústavov Leopoldov, Trenčín a Žilina v taktickej streľbe. Novinkou na tomto výcviku bolo cvičenie v spolupráci s Odborom simulačných technológií CV Lešť. Na tomto cvičení sa použil taktický simulátor MILES 2000, pomocou ktorého sa modelové situácie „prepad eskorty“ stali skoro reálnymi. Vďaka streleckým a zásahovým simulátorom, ktoré boli umiestnené na telách členov zásahových skupín a ich motorových služobných vozidlách, sa dokázal navodiť verný obraz bojiska. Už to nebolo iba cvičenie „akože“, ale vyškolení páchatelia (inštruktori CV Lešť) navodili dokonalé a reálne situácie v boji. Toto cvičenie sa stretlo s veľkým pozitívnym ohlasom a bude aj v budúcnosti pravidelnou súčasťou výcviku v Centre výcviku Lešť.

 


Fotogaléria