Laci Strike v Hrnčiarovciach nad Parnou

V rytme „Break-beatu“ vo štvrtok 4. októbra 2017 znelo dopoludnie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, ktorého hosťom bol známy slovenský „Hip-Hop“ tanečník Laci Strike.

Tancu sa táto známa tvár z tanečných show v televíznych reláciách venuje už niekoľko desiatok rokov. Počas návštevy v ústave, ktorá mala skôr charakter besedy ako tanečného vystúpenia, predstavil vznik a vývoj hudby v 80. rokoch minulého storočia v New Yorku a Los Angeles a jej následnej transformácie do tzv. rapovej hudby do podoby, v akej ju poznáme dnes. V krátkom exkurze predstavil odsúdeným postupný vznik a premenu tohto žánru, ktoré sprevádzal krátkymi ukážkami tanca. V rámci tejto subkultúry spomenul aj aspekt násilia gangov, ktoré tvorilo najmä v 90. rokoch minulého storočia jej pevnú súčasť. Vyzdvihol, že tento negatívny spoločenský fenomén mal predsa aj svetlejšie momenty, kedy sa z dlhoročných členov gangov aj počas pobytu vo výkone trestu a najmä po výstupe na slobodu stali veľmi uznávaní interpreti tejto hudby, ktorej pomocou sa dostali zo začarovaného kruhu násilia a trestnej činnosti.

Z reakcií odsúdených bolo možné badať, že toto pútavé predstavenie hudby a tanca takmer 120 odsúdených veľmi zaujalo a z hosťovej strany padol prísľub, že ústav navštívi znova, tentokrát už aj spoločne so svojou tanečnou skupinou.


Fotogaléria