Biskup v ústave Želiezovce

Dňa 1. októbra 2017 navštívil Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Mons. František Rábek, biskup – ordinár Ordinariátu OS a OZ SR a mjr. Mons. Bartolomej Juhás – vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže pri príležitosti udeľovania sviatosti birmovania, o ktorú v ústave požiadal jeden odsúdený. Pred začiatkom tejto sviatosti Mons. František Rábek prejavil záujem o prehliadku priestorov ústavu, na ktorej bol sprevádzaný zástupcom riaditeľa pre služobné veci pplk. Mgr. Jurajom Michalom a vedúcim oddelenia výkonu trestu mjr. Mgr. Kristiánom Horváthom. Po prehliadke začala samotná svätá omša spojená so sviatosťou birmovania, kedy ďalší zúčastnení odsúdení mali možnosť obnoviť si krstné sľuby. O hudobný prejav počas svätej omše sa postarali odsúdení, ktorí sú aktívnymi členmi hudobného krúžku v ústave.


Fotogaléria