Súťaž v streľbe zo služobných zbraní

Dňa 29. septembra 2017 sa konal na strelnici Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov VII. ročník súťaže v streľbe zo služobných zbraní. Pôvodný strelecký prebor o putovný pohár riaditeľa ústavu v streľbe zo služobných zbraní vznikol v roku 1980. Po tragických udalostiach dňa 23. novembra 1991, kedy zahynuli pri výkone služby piati príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže - ppor. Marián Zenner, ppor. Igor Jošt, ppor. Milan Galbavý, npor. Milan Černý a mjr. František Sloboda, nesie v sebe názov preboru i spomienku na túto tragédiu pod názvom ,,Memoriál padlých príslušníkov ústavu Leopoldov“.

Memoriál bol organizovaný ústavom Leopoldov v spolupráci so Športovým klubom Bastille pri ústave Leopoldov a Územnou úradovňou ZVJS Leopoldov Slovenskej sekcie IPA.

V tomto ročníku sa zúčastnilo 42 súťažiacich, ktorí tvorili 14 družstiev. Organizátor pripravil pre súťažiacich tri náročné strelecké parkúry, ktoré preverili ich všestrannú streleckú pripravenosť a na záver atraktívny strelecký súboj v rýchlosti a presnosti pod názvom ,,Kráľ strelcov“.

Prvé miesto v kategórii ,,jednotlivci“ si vystrieľal por. Mgr. Peter Drimaj, príslušník Policajného pohotovostného útvaru OPP KR PZ Trnava, druhé miesto ppor. Mgr. Miroslav Sabaka, príslušník Policajného pohotovostného útvaru OPP KR PZ Nitra a tretie miesto práp. Ondrej Bahýl z ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica.

V kategórii ,,družstvá“ sa na prvom mieste umiestnili príslušníci ústavu Banská Bystrica, na druhom mieste príslušníci Policajného pohotovostného útvaru OPP KR PZ Trnava a na treťom mieste príslušníci Policajného pohotovostného útvaru OPP KR PZ Nitra.

Putovný pohár riaditeľa ústavu Leopoldov si v kategórii ,,družstvá ZVJS“ vybojovali príslušníci ústavu Banská Bystrica v zložení kpt. Bc. Ján Varecha, npráp. Michal Bulla a práp. Ondrej Bahýl.

V súťaži rýchlosti a presnosti ,,Kráľ strelcov“ zvíťazil ppráp. Miroslav Hitka z ÚVV a ÚVTOS Nitra.

Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov memoriálu sa konalo za prítomnosti riaditeľa ústavu Leopoldov plk. Ing. Michala Halása a zástupcu riaditeľa pre služobné veci pplk. Mgr. Mariána Zavadila, ktorí odovzdali víťazom jednotlivých kategórií ocenenia a srdečne im pogratulovali.


Fotogaléria