Oslavy Dňa zboru v ústave Želiezovce

Dňa 29. septembra 2017 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce konali oslavy Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže. Na slávnostnom zhromaždení riaditeľ ústavu pplk. Ing. Ervín Janšík vyhodnotil uplynulé obdobie v činnosti ústavu, načrtol perspektívy, ktoré ústav v budúcnosti čakajú a zároveň ocenil prácu príslušníkov a zamestnancov ústavu.

Pri príležitosti osláv Dňa zboru boli traja príslušníci zboru ocenení Čestnou medailou III. stupňa, traja zamestnanci zboru boli ocenení Čestnou medailou I. stupňa a šiesti príslušníci zboru boli mimoriadne povýšení.

Oslavy následne pokračovali formou športovo-spoločenského podujatia, v rámci ktorého sa konal turnaj v nohejbale, súťaž v streľbe, turnaj v malom futbale a súťaž vo varení gulášu.

Na uvedenom podujatí sa už tradične podarilo vytvoriť príjemnú a pohodovú atmosféru, ktorá prispela k utuženiu vzájomných vzťahov aj v mimopracovnej oblasti.


Fotogaléria