Návšteva medzinárodnej delegácie v ústave Košice-Šaca

Dňa 29. septembra sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnila návšteva predstaviteľov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a senátorov Ústavnoprávneho výboru Senátu Parlamentu Českej republiky pod vedením ich predsedov JUDr. Róberta Madeja, PhD. a JUDr. Miroslava Antla, za účasti riaditeľa ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice plk. Mgr. Petra Gerberyho. Po privítaní riaditeľom ústavu Košice-Šaca pplk. Ing. Jánom Lukáčom a úvodnej prezentácii si účastníci návštevy prezreli priestory ústavu. Osobitnú pozornosť a záujem prejavili najmä o podmienky výkonu trestu odňatia slobody v ústave, vzdelávanie odsúdených a možnosti zamestnávania odsúdených v podmienkach ústavu i na pracoviskách mimo ústavu. Po prehliadke ústavu hostia prijali pozvanie na spoločný pracovný obed. V predvečer návštevy sa na pozvanie predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnila spoločná pracovná večera predstaviteľov oboch výborov za účasti generálneho riaditeľa zboru plk. Ing. Milana Ivana a riaditeľov košických ústavov.


Fotogaléria