Deň zboru v ústave Bratislava

Dňa 21. septembra 2017 sa uskutočnil Deň Zboru väzenskej a justičnej stráže v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava. Na slávnostnom zhromaždení sa príslušníkom zboru a zamestnancom ústavu prihovoril plk. Ing. Miroslav Smolek, riaditeľ ústavu, ktorého prejav sa niesol v znamení prebiehajúcej rekonštrukcie ústavu, nevynímajúc jej dopad na činnosti jednotlivých úsekov služobnej činnosti. V tejto súvislosti riaditeľ ústavu zhodnotil uplynulé obdobie, pozornosť upriamil na hlavné skutočnosti, ktoré ovplyvnili chod ústavu a zároveň ocenil výkon štátnej služby a prácu všetkých kolegov, ktorí aj v týchto náročných podmienkach svojou aktívnou účasťou prispievajú k  úspešnému napredovaniu ústavu. Riaditeľ ústavu taktiež úprimne poďakoval za dlhoročnú spoluprácu pozvaným hosťom. V rámci výmennej stráže sa oslavy zúčastnili aj kolegovia z Väzobnej väznice Praha – Ruzyně, s ktorými sa i tento rok na oficiálnej pracovnej úrovni, ale i na báze priateľských vzťahov prehĺbili vzájomné poznatky o problematike väzenstva v našich bratských krajinách.

Pri slávnostnej príležitosti bola ocenená príkladná služba v zbore ôsmich príslušníkov zboru a zároveň boli za príkladné plnenie služobných povinností mimoriadne povýšení do vyššej hodnosti generálnym riaditeľom zboru dvaja príslušníci a riaditeľom ústavu desiati príslušníci zboru. Generálny riaditeľ zboru udelil jednému zmluvnému partnerovi plaketu zboru za spoluprácu, ústretovosť a profesionálny prístup v oblasti zamestnávania odsúdených osôb.

Oslava Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava pokračovala spoločenským posedením v priestoroch Ubytovacieho zariadenia Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže v Mlynskej doline, ktoré bolo svojou priateľskou atmosférou príjemným obohatením tohto dňa, ktorý je dôkazom toho, ako sa razom môže stať všedný pracovný deň dňom výnimočným. 


Fotogaléria