Výcvik školiteľov poriadkovej jednotky zboru

V dňoch 18. až 22. septembra 2017 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou konal výcvik školiteľov poriadkovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže v súlade s Plánom akcií Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2017. Tento výcvik bol zameraný na poradovú prípravu, zaujímanie tvarov, pohyb skupiny do stanovených smerníkov, povelové a úderové techniky s obuškom a obranným štítom, zaujímanie štítovej hradby rôznych druhov, prienik skupiny cez štítovú hradbu a obsadzovanie priestorov. Okrem týchto základných úkonov poriadkovej jednotky sa tento výcvik zameral aj na vytváranie kordónov, delenie priestoru do sektorov a prácu s plynovou maskou. Tieto nové činnosti sa začali precvičovať po získaných skúsenostiach zo súčinnostného cvičenia s Odborom špeciálnych síl Federatívnej väzenskej služby Ruskej federácie v máji 2017 v ústave Ilava.


Fotogaléria