Bezpečné mesto 2017

Dňa 22. septembra 2017 sa príslušníci oddelenia ochrany Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov zúčastnili plánovanej akcie mesta Hlohovec pod názvom ,,Bezpečné mesto 2017“. Okrem ústavu sa predmetnej akcie zúčastnila Mestská polícia Hlohovec, Vojenský útvar Hlohovec, Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hlohovci a Hasičský a záchranný zbor. Celá akcia prebiehala v priestoroch útvaru práporu logistiky Hlohovec.

Ústav sa na podujatí prezentoval statickou a dynamickou ukážkou. V rámci statickej časti mali návštevníci možnosť oboznámiť sa so základnými informáciami o ústave, výstrojom a výzbrojou príslušníkov zásahovej skupiny a družstva psovodov. Deti najviac zaujali vystavené zbrane, fotenie sa s príslušníkmi zásahovej skupiny, spútanie putami či spútavacími retiazkami a vyskúšanie si časti odevu – nepriestrelnej vesty a balistickej prilby.

Dynamickú ukážku zabezpečili príslušníci úseku služobnej kynológie a operačnej skupiny poriadkovej jednotky ústavu. Skladala sa z dvoch po sebe nadväzujúcich častí. Začala ukážkou činnosti psovodov, ktorá pozostávala z ukážky poslušnosti a vycvičenosti služobného psa, ukážky služobného psa so psovodom pri vyhľadávaní výbušnín, nástražno-výbušných systémov a ukážok vyhľadávania omamných a psychotropných látok. Druhá časť ukážky operačnej skupiny poriadkovej jednotky pozostávala z predvedenia služobného zákroku proti páchateľom v prípade vzbury alebo odmietnutia zhromaždených rozísť sa. Ukážky prebiehali v súčinnosti s príslušníkmi z úseku služobnej kynológie.


Fotogaléria