Nedeľný koncert v ústave Dubnica nad Váhom

Príjemným spestrením a oživením nedeľného popoludnia v ÚVTOS Dubnica nad Váhom bol koncert hudobnej skupiny Gipsy Čáve.

Gipsy Čáve je skupina, ktorá je zložená z troch rómskych chlapcov – Adrián Kotlár (spev), Štefan Rác (spev) a Jozef Kolár (klávesy). Ich repertoár väčšinou pozostáva z prespievaných hitov, ktoré sú upravené do rómskeho štýlu. Asi najznámejšia je cover od rapera Rytmusa – Zlatokopka, ktorú chlapci upravili a nazvali Topoľčianska zlatokopka. Tento hit skupinu vytiahol hore, zabezpečil jej úspech a odznel dokonca aj na odovzdávaní cien OTO 2012.

Po prvých tónoch, piesňach a opadnutí ostychu sa až do konca koncert niesol v živej a veselej atmosfére. Hudobníci bezprostredným vystupovaním a hudobným prejavom typickým pre ich etnikum nemali problém s publikom vzájomne komunikovať. Na koncerte sa zúčastnili odsúdení všetkých vekových kategórií, no prevažne z rómskeho etnika, ktorým je táto hudba vlastná. Záver koncertu patril dlhému aplauzu zo strany odsúdených, ktorí boli vďační za možnosť sa na ňom zúčastniť.


Fotogaléria