Slávnostné zhromaždenie v Prešove

Dňa 8. septembra 2017 sa pri príležitosti Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže uskutočnilo slávnostné zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov.

Riaditeľ ústavu pplk. Mgr. Norbert Kundrák v príhovore zdôraznil význam, špecifiká a náročnosť výkonu štátnej služby v ústave Prešov, ktorý pozostáva z troch objektových sústav.

Vyzdvihol ústretový prístup a záujem generálneho riaditeľa zboru a celého vedenia zboru o systematické zlepšovanie aktuálneho stavu z hľadiska bezpečnosti ústavu pri napĺňaní cieľov Aktualizovanej koncepcie bezpečnosti na roky 2011 – 2020, zdôraznil dôležitosť spolupráce a súčinnosti jednotlivých oddelení a skupín pri plnení úloh ústavu.

Pri tejto slávnostnej príležitosti boli generálnym riaditeľom zboru plk. Ing. Milanom Ivanom ocenení medailami a čestnými medailami zboru piati príslušníci ústavu a traja bývalí príslušníci ústavu. Na záver sa riaditeľ ústavu pplk. Mgr. Norbert Kundrák všetkým oceneným poďakoval za príkladný prístup k plneniu služobných povinností.


Fotogaléria