Svetový deň prevencie samovrážd

Pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej asociácie pre prevenciu samovrážd (IASP) si dňa 10. septembra pripomíname Svetový deň prevencie samovrážd. Ako vážny zdravotnícky problém si vyžaduje veľkú pozornosť, ale žiaľ jej prevencia a kontrola je pomerne zložitá. Viacerí odborníci sa zhodujú v názore, že nie je múdre poučovať o samovražde. Odporúčajú, aby sa témy spojené so samovraždou radšej nahradili pozitívnym prístupom k duševnému zdraviu. Zdravý životný štýl,  psychohygiena, pozitívne myslenie a s tým súvisiace otázky, ako a prečo sa vlastne starať o duševné a telesné zdravie, sa tak stali nosnými témami prednášky, ktorú odsúdeným dňa 7. septembra 2017 odprezentovala ústavná psychologička v Oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov. Ak totiž dokážeme „zapojiť seba“, myslieť pozitívne, tak máme vždy šancu zvládnuť v živote aj zložité situácie.


Fotogaléria