Prednáška New Start – Žiť zdravo je príjemné v ústave Košice-Šaca

Dňa 9. mája 2017 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca konala prednáška p. Jaromíra Novotu, koordinátora klubov zdravia a komunikátora Občianskeho združenia ŽIVOT A ZDRAVIE. Zúčastnilo sa jej 139 odsúdených z jednotlivých oddielov.

V úvode p. Novota predstavil odsúdeným svoju životnú cestu a rodinu. Je ženatý a má dve dcéry, z toho jednu v pestúnskej starostlivosti. Pred viac ako desiatimi rokmi začal pomáhať ľuďom v oblasti zdravého životného štýlu. Od roku 2011 sa táto oblasť stala jeho profesiou. Absolvoval rekvalifikačný kurz poradcu zdravého životného štýlu a pravidelne sa zúčastňuje školení s Loma Linda Univerzitou.

V ďalšej časti predstavil program New Start Plus, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl a zdravú výživu. Začiatočné písmená názvu programu v angličtine znamenajú: výživa, pohyb, voda, slnko, striedmosť, vzduch, odpočinok, dôvera, priority, optimizmus, integrita a vzťahy. Interaktívnym spôsobom a pomocou kvalitnej a názornej prezentácie vysvetľoval odsúdeným, aká dôležitá je prevencia, zdravý životný štýl počas celého života. Publikum motivoval k aktívnemu pohybu – športovaniu, behu alebo posilňovaniu. Lebo zdravie, to nie je len neprítomnosť choroby, ale stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody človeka. Na poslucháčov niekoľkokrát apeloval, aby sa svedomito starali o svoje zdravie a preventívne predchádzali chorobám, pretože je veľmi dôležité pre nás všetkých zostať čo najdlhšie zdravý. V závere nechýbal priestor pre motivačné citáty a diskusiu.

Prednášajúci poprial odsúdeným, aby si užívali život, mysleli pozitívne a boli zdraví. Veď žiť zdravo nemusí byť niečo obmedzujúce, ale naopak príjemné. Jaromírovi Novotnému patrí naša veľká vďaka za jeho ochotu, čas, ľudský prístup a hlavne za zaujímavé informácie, ktoré obohatili životy odsúdených v ústave.


Fotogaléria