Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Šagátova 1
821 08 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk

Korešpondenčná adresa: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
Webmaster: webmaster@zvjs.sk
GPS: N 48° 08' 51,41"     E 17° 07' 43,66" Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
GPS: N 48° 08' 55,51"     E 17° 04' 36,54" Mlynská dolina - ubytovňa

 Informácie o prenájme nehnuteľností zmysle plnenia úlohy B.4 uznesenia vlády SR č. 318 zo dňa 27. marca 2002.

Organizačná štruktúra Generálného riaditeľstva zboru:

Generálny riaditeľ ZVJS
 gen. Ing. Milan IVAN
Námestník GR pre služobné veci
 plk. Mgr. Michal SEDLIAK
Námestník GR pre ekonomické veci
 plk. Ing. Jozef LANČARIČ
 
 
Kancelária generálneho riaditeľa riaditeľ plk. PhDr. Adrián BALÁŽ, MBA
Odbor personálnych a sociálnych činností
riaditeľ pplk. JUDr. Jozef VALUCH, PhD.
Odbor kontroly a právnych činností
riaditeľ plk. Mgr. JUDr. Ing. Ľubomír KLIŠTINEC
Odbor ochrany
riaditeľ pplk. Mgr. Milan Kotek
Odbor výkonu väzby a výkonu trestu
riaditeľka plk. PhDr. Zuzana  VALENTOVIČOVÁ
Odbor zdravotnej starostlivosti
riaditeľ plk. MUDr. Radoslav LIŠČÁK, MPH
Odbor logistiky
riaditeľ plk. Ing. Martin KRIŽAN
Odbor ekonomiky
riaditeľka pplk. Ing. Zuzana BLAHOVÁ
Odbor informačno - komunikačných technológií riaditeľ pplk. Ing. Peter JEDLIČKA
Odbor preventívno-bezpečnostnej služby a skráteného vyšetrovania
riaditeľ plk. Mgr. Jozef MÁTÉ
Odbor zamestnávania, výroby a odbytu
riaditeľ plk. Ing. Michal ČÁPKA 
Odbor verejného obstarávania a riadenia projektov riaditeľ plk. Ing. Zsolt SZABÓ
Úrad ekumenickej pastoračnej služby
starší duchovný pplk. Mgr. Ján ŠEFČÍK
Vikariát ZVJS
vikár pplk. Mons. Bartolomej JUHÁS 

 

Informácie o prenájme nehnuteľností zmysle plnenia úlohy B.4 uznesenia vlády SR č. 318 zo dňa 27. marca 2002.