Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 554(3120140229)
Prináleží k Objednávke č. 461
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žľabové obkl.,duvilax,tech.benzín,fermež
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 73,53 €
Dátum doručenia faktúry 15.4.2014
Dátum zaplatenia faktúry 23.4.2014
Forma zaplatenia

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov SESTAV stavebniny s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby J.L.Bellu 34/809, 01901 Ilava
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán Os TN 22271/R
IČO 45274550
DIČ/DRČ 2022915477
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.