Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 038/2014
Prináleží k Objednávke č. 610/2014
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehličky
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 130,20 €
Dátum doručenia faktúry 1.4.2014
Dátum zaplatenia faktúry
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Univerzum
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby SNP 18, 937 01 Želiezovce
Právna forma živnostník
Súd registrácie/Registrový orgán
IČO 30985102
DIČ/DRČ 1020384277
Číslo účtu
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.