Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo pokl blok k 11
Prináleží k Objednávke č. 11
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehlička
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 20,90 €
Dátum doručenia faktúry 10.1.2014
Dátum zaplatenia faktúry 10.1.2014
Forma zaplatenia pp

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov FAST PLUS s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
Právna forma SRO
Súd registrácie/Registrový orgán OR OS BA I, vložka 14206/B
IČO 35712783
DIČ/DRČ 2020227616
Číslo účtu 2629708881/1100
Doplň. informácia

Zoznam príloh

  • 1