Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 2215071656
Prináleží k Objednávke č. 567
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) žehlička+doska
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 157,03 €
Dátum doručenia faktúry 19.12.2013
Dátum zaplatenia faktúry 1.1.2014
Forma zaplatenia PP

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, prevádzka: Stráž 17, 960 01 Zvolen
Právna forma s.r.o.
Súd registrácie/Registrový orgán OR OS Bratislava I, odd. Sro, Vložka č.: 69153/B
IČO 45952671
DIČ/DRČ 2023150701
Číslo účtu SK4302000000002010730700
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.