Objednávky a faktúry ZVJS


DETAIL FAKTÚRYEvidenčné údaje

Evidenčné číslo 063/013
Prináleží k Objednávke č. 1102/2013
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby) Žiarič halog.,Konvica varná
Hodnota fakturovaného plnenia (s DPH) 276,30 €
Dátum doručenia faktúry 20.12.2013
Dátum zaplatenia faktúry 23.12.2013
Forma zaplatenia prevodom

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov Badáň Milan ELEKTROSLUŽBY BAM
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby Generála Svobodu 12 , Sučany
Právna forma Živnosť
Súd registrácie/Registrový orgán OÚ Martin 1128/1994 Šá
IČO 33573751
DIČ/DRČ 1020494794
Číslo účtu 0061349097/0900
Doplň. informácia

Zoznam príloh

Nie sú priložené žiadne prílohy.